PARAULES AMB AROMA

Tinc una planta i l'acabo de batejar amb el nom d'Aroma. El seu perfum embriaga de tal forma que les hores es desdibuixen en un temps, on les agulles del rellotge marquen minuts inexistents. Les seves fulles desprenen energies que no es deixen veure però que impregnen l'espai de poesia. Aroma és menta, aroma és amistat.

24 de juliol 2006

LA CULTURA ÉS UN DRET

LA CULTURA ÉS UN DRET

Article 22.1. Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col.lectives.

Correspon la Generalitat la competència exclusiva* en matèria de cultura.
* Correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. Correspon únicament a la Generalitat l’exercici d’aquestes potestats i funcions, mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies.
Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006

Sembla un didàctic de la tendresa, una d’aquelles persones que mantenen relacions horitzontals, que saben escoltar amb efecte i atenció. Vaig arribar al Palau de la música tot just quan començava el seu discurs, i aquestes són algunes de les idees que vaig recollir:
- Saber escoltar.
- Preocupació per la cultura.
- Sensibilitat per a la cultura.
- La cultura és un dret per a tothom.
- Potenciació de la creativitat.
- La cultura és un bé de primera prioritat: CULTURA AMB MAJÚSCULES.
- Llengua Catalana com element culturalitzador.
- Proposta de llei respecte al Consell de la Cultura i les Arts.
- Que els creadors catalans no hagin de marxar de Catalunya per ser reconeguts.
- Democratització: accés de la gent al món de la Cultura.
- Som hereus d’un patrimoni cultural de primer ordre.
- Vivim en un país obert i respectuós amb la memòria col·lectiva.
- Gaudim d’un país segur de la seva força i que mira cap el futur.
- Un país que no es lamenta i que sap expressar a través de la cultura la seva confiança en la seva gent.

Catalunya és creativa,
Montilla és creatiu

LA CARTA DEL DIA

 
contador de visitas
contador de visitas