PARAULES AMB AROMA

Tinc una planta i l'acabo de batejar amb el nom d'Aroma. El seu perfum embriaga de tal forma que les hores es desdibuixen en un temps, on les agulles del rellotge marquen minuts inexistents. Les seves fulles desprenen energies que no es deixen veure però que impregnen l'espai de poesia. Aroma és menta, aroma és amistat.

09 de juliol 2008

PETIT CONTE

Hi havia una vegada un cavaller medieval, un anell encantat i una princesa empresonada que plorava amargament. Una nit de lluna plena la jove va ser alliberada pels poders màgics de l’anell. Tots dos es van trobar: la jove fora de la seva presó i el príncep allunyat de la seva solitud.

EDUCACIÓ: APRENDRE A SER

Educació: aprendre a ser.

L’educació és una eina indispensable per a què la humanitat pugui progressar envers els ideals de pau, llibertat i justícia social. És innegable la funció essencial de l’educació en el desenvolupament continuo de les persones, les societats i les ciutats, per tal d’arribar a una difusió humana més harmoniosa, més genuïna que faci retrocedir la pobresa, l’exclusió, les incomprensions, les intoleràncies, els conflictes, les guerres...
En aquest començament de segle és necessari que tots aquells protagonistes que hi són envestits d’alguna responsabilitat prestin molta atenció als objectius i als mitjans de l’educació. Hem de mirar envers un nou segle que avali l’esperança d’un món millor, que respecti els drets dels homes i les dones, practicant l’enteniment mutu, i faci del progrés del coneixement un instrument de promoció del gènere humà.
Davant un món globalitzat l’educació ha de tenir la missió de permetre a tots/es sense excepció fer emergir els seus talents i totes les seves capacitats de creació, allò que implica que cadascun pugui responsabilitzar-se de si mateix i realitzar el seu projecte personal.
L’educació durant tota la vida serà una de les claus d’accés en aquest segle XXI; tots hem d’aprendre a aprendre. Aquesta noció vol respondre al repte d’un món que canvia ràpidament i també a la necessitat de comprendre millor a l’altre, comprendre millor el món: aprendre a viure junts, coneixent millor als demès, la seva història, les seves tradicions i la seva espiritualitat, i a partir d’aquí, crear un esperit nou que impulsi la realització de projectes comuns i la solució pacífica de conflictes. Una educació que porti a l’ésser humà a aprendre a conèixer, a fer i per damunt de tot a Ser; que la memòria, la raó, la imaginació, les aptituds físiques, el sentit de l’estètica, la facilitat per comunicar amb els demès ens facin reflexionar sobre la necessitat que té l’ésser humà de comprendre’s millor a si mateix.
 
contador de visitas
contador de visitas