LA PORTA DE LA LLIBERTAT

La porta de la llibertat,

La porta s’ha obert,
un aire net recorre la instància.
Els colors adquireixen una altra vivesa;
la llum reflecteix tranquil·litat.
Un aire fresc
ha portat de nou
la llibertat i la solidaritat.

La porta s’ha tancat,
darrera d’ella s’ha esmunyit
una persona fosca
portant-se amb ella
tots els pors, totes les dubtes,
totes les desavinences, totes les crueltats,
tots els poders piramidals,
totes les individualitats insolidàries.

La porta s’ha obert,
un vent alegre circula per la cambra.
Darrera la finestra
s’escolta el cant dels ocells
i el soroll de la vida
entra amb energia i esperança.

Una nova porta s’ha obert,
la de les mans unides
la del coneixement enriquit
la de l’esforç compartit
la dels companys amics.

Una nova porta s’ha obert.

Comentaris