FAMÍLIES MONOPARENTALS

És una dona de mitjana edat, una dona amb la pell freda. Porta uns texans i una camisa estampada de flors. La dona alça la veu i diu: - Em dic Laura. Sóc mare, tinc dos fills i estic separada. Així començava la xerrada a la que vaig assistir sobre les famílies monoparentals. La Laura va continuar explicant-nos que vivia sola, que amb el seu sou havia de mantenir la família i l’educació dels fills, i que tirar endavant es feia força complicat. Avui dia només hem de girar una mica el cap per veure que la societat ha canviat molt, i que el model de família tradicional, d’un pare i una mare, convivint amb els seu fills i filles cada cop és menys majoritari. Al nostre voltant veiem mares solteres i pares solters, persones del mateix sexe que conviuen amb un fill propi o adoptat, persones grans que viuen soles o a casa dels fills, etc. Les famílies monoparentals solen estar formades per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis en el cas que estudiïn, i conviuen amb una sola persona, de la que depenen econòmicament. Aquestes famílies poden estar formades per una persona progenitora i els seus fills que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella; una persona vídua o en situació equiparada amb fills a càrrec; o una persona separada o divorciada que té guarda dels seus fills. A Badalona han estat els/les socialistes els qui han marcat l’agenda política de les Ordenances Fiscals 2016 proposant que es benefici a les famílies monoparentals, per tal que aquestes puguin gaudir dels mateixos drets que les famílies nombroses; han estat els socialistes els que han constatat la necessitat d’ampliar les polítiques de suport a les famílies monoparentals, per tal que mares i pares puguin educar i formar els seus fills en les mateixes condicions d’igualtat que les famílies biparentals Abans de finalitzar l’acte la Laura, sense aixecar massa la veu, ens explica que ella no va poder estudiar a la universitat i que vol un futur millor pels seus fills. Un futur dirigit per polítics joves pels qui l’educació, la sanitat, els nens, les persones grans, els joves aturats, les persones amb risc de desnonaments, les famílies sense recursos i les famílies monoparentals siguin les seves senyeres. Badalona, 3 de novembre de 2015

Comentaris