PENSAMENTS PER A UN DIA DE PLUJA


Escampar la idea de què la política és una dimensió existencial de l’ésser humà; un intercanvi constant d’idees i paraules. Un relat polític, ètic, poètic, filosòfic en la vida de l’individu.
Són els esdeveniments polítics els que transformen la vida de l’individu, donant-li un sentit o altre en el transcórrer de la història. Un individu de bona voluntat, que vol un treball, una casa, una ciutadania, lligams de memòria i de tradició. Un individu batallador que lluita per fer duradora l’experiència del propi present. Homes i dones que assumeixen la responsabilitat de pensar, de distingir entre el bé i el mal, entre el compromís i el conflicte.
És en l’acció, on l’individu surt fora de si mateix i es posa en relació amb els altres. L’activitat política representa el moment de benvinguda, d’hospitalitat, d’amistat, de diàleg amb els altres, d’obertura al món i al de la seva humanització pel sol fet de canviar opinions amb els altres. És la política del compromís que transforma la immobilitat i el silenci. La política d’esquerres, com forma d’existència eminentment humana en el present afavoreix la instauració d’una correcta relació amb les darreres qüestions de l’existència humana: la vida i la mort, el bé i el mal, la memòria i l’herència del passat, el cos i les passions.

Comentaris