L'AMBULATORI DEL BARRI DE LA SALUT

Les circumstàncies que es narren a continuació han ocorregut recentment, però per tal de preservar el dret de les persones implicades, s’han canviat noms així com alguna que altra data.

Em dic Estela Paez Villar amb DNI XX.YYY.ZZZ-A i passo a exposar el esdeveniments ocorreguts en relació a una petició domiciliaria d’analítica per a la meva mare:

El passat dia 29 de març d’enguany vaig anar a la doctora Saez, doctora del CAP de La Salut que atent des de fa molts anys a la meva mare Maria Villar amb DNI BB.CCC.DDD-X i amb 78 anys d’edat, per tal de notificar-li que la mare havia caigut i que li havien tingut que operar a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de tíbia i peroné, i que per aquesta circumstància es trobava impossibilitada per poder fer-se una analítica que ha de presentar el proper dia 27 d’abril a l’ambulatori de Sant Adrià del Besòs a la consulta del cardiòleg, i per tant li demanava que se’l pogués fer una analítica domiciliaria. La doctora en va fer la petició domiciliària i em va dir que la presentés al tauler del centre ambulatori per tal que els administratius em donessin el dia i l’hora de l’analítica. Al tauler vaig estar atesa per un jove que em va atendre amb cordialitat i li vaig notificar que la meva mare no era al seu domicili habitual carrer La Salut n.6, 08914- Badalona, sinó que durant el període de convalescència es trobaria vivint a casa meva situada al carrer Maria Auxiliadora n.571 bx. 0812-Badalona. El jove em va comentar que com era una cosa temporal no canviaria l’adreça del domicili de la meva mare a l’ordinador però que escriuria l’adreça al full per tal que tinguessin clar l’ATS on havia d’anar fer l’analítica i finalment em va notificar que vindrien a fer l’extracció el dia 8 d’abril a les 9:36 del matí.
El passat dia 7 d’abril a les 6:18 de la tarda vaig rebre al meu mòbil una trucada per confirmar que el dia 8 d’abril vindrien a fer l’extracció de sang a la mare. El dia 8 d’abril a les 9:14 del matí rebo una trucada al mòbil per comunicar-me que no vindran a fer l’extracció perquè per zona on està actualment la meva mare no els hi correspon. Pregunto a la senyora que em dóna aquesta informació que llavors quina és la solució i em diu que ella no em puc dir res més, només que no vindran a fer l’analítica. Seguidament truco al CAP de La Salut i demano que em posin en contacte amb algun responsable del centre i em posen en contacte amb la Sra. Angustias Valdenegro Campero de la qual no arribo a conèixer amb exactitud quin és el seu càrrec dintre l’ambulatori (gerent del centre, adjunta a gerència o altre càrrec), la qual em notifica una altra vegada el mateix que el carrer Maria Auxiliadora no pertany al centre del Cap La Salut i que no vindran a fer l’analítica, li demano per a què em doni una solució i em diu que tot ha estat un error administratiu. Tenim varies converses i no arribem a aclarir ni a resoldre la situació i em diu que parlarà amb la doctora de capçalera i que durant la tarda del dia 8 d’abril em dirà quelcom. La tarda del dia 8 aquesta senyora no em truca, jo em desplaço fins al Cap de La Salut i parlo amb la Doctora Saez, la qual m’explica que ja ha parlat amb la Sra. Angustias Valdenegro Campero i que està tot solucionat i que el dia 9, a partir de les 9 del matí anirà un ATS pertanyent a l’ambulatori del CAP de Sant Roc- Gorg ha fer l’analítica. El divendres dia 9 d’abril a les 10 del matí no s’havia presentat cap ATS a casa fer l’analítica, quan parlo amb la mare per telèfon són les 10 del matí i em diu que una altra vegada no han vingut, seguidament torno a trucar al CAP de La Salut i torno a parlar amb la Senyora Angustias Valdenegro Campero i li dit que encara no ha vingut ningú al domicili a fer l’extracció i em respon que clar que no anirà ningú perquè encara estan de converses amb el CAP de Sant Roc- Gorg per veure com se soluciona el tema però que de moment no sap quan podran anar-hi. Li explico la conversa mantinguda amb la doctora Saez i em diu que això no ha pogut estar així i que la doctora no m’ha pogut dir que el tema estava solucionat, perquè encara no saben quin dia podran passar a fer l’analítica. Tornem a mantenir diferències i la situació resta sense resoldre i no em dóna cap altre possibilitat per que es faci aquesta analítica. A més aquesta responsable o amb responsabilitats sanitàries al CAP de La Salut em diu que jo hauria de saber quin era el centre sanitari corresponent al meu domicili sense donar-me cap altra informació i ajut, informació que crec, que ella com responsable hauria d’haver-me facilitat ella a mi i no a l’inrevés. Continuen les diferències i acaba penjant-me el telèfon. Miro a Internet l’adreça del CAP de Sant Roc – Gorg i truco i sóc atesa amablement per una jove i un cop li explico tot el que m’està passant, em diu que no em preocupi que em mira en un moment a quin centre pertany el meu domicili situat al carrer Maria Auxiliadora i seguidament em diu que aquest domicili pertany al CAP de la Riera situat al carrer Riera Matamoros de Badalona. Unes hores més tard em presento al CAP de la Riera i un cop informo a l’administrativa de tota la situació viscuda fins arribar en aquí, em pregunta si l’estància de la meva mare al carrer Maria Auxiliadora és definitiva o temporal, li comento que d’entrada és temporal però que ninguna persona sap com s’aniran desenvolupant els esdeveniments futurs; l’administrativa em diu que de moment no hi ha dates per fer una analítica domiciliaria fins el maig i li explico que la meva mare té visita amb el cardiòleg el dia 27 d’abril, em diu que m’esperi un moment que fa una trucada per parlar amb la coordinadora d’infermeres a domicili (SAID) i un cop finalitzada la conversa em diu que el proper dilluns dia 12 em trucaran per dir-me quin dia passaran a fer l’analítica.
Posteriorment em presento en l’oficina del Defensor del Ciutadà per presentar una reclamació i en aquí m’informen que ells no porten el tema de Salut i que m’hauria d’adreçar a la regió sanitària del Barcelonès Nord i Maresme a l’atenció al client que està situada a l’Avinguda Martí Pujol n. 198. Deu minuts més tard, més o menys, em presento a la regió Sanitària del Barcelonès Nord i Maresme per explicar tot el que estat passant i informar que la meva mare amb problemes de cor i de diabetis porta durant dos dies tres hores en dejú esperant que vinguin a fer-li l’extracció i tots els fets explicats i detallats anteriorment. Mentre sóc atesa per una persona del centre de la regió sanitària del Barcelonès Nord em truca per telèfon la Cap de l’Àrea del Servei d’Atenció Integral Domiciliària de Badalona (SAID) per notificar-me que el proper dilluns dia 12 d’abril es personarà al domicili un ATS per tal de fer l’extracció a la mare, mentrestant la persona que m’està atenent del centre de la regió sanitària del Barcelonès Nord m’explica mitjan un dibuix il·lustratiu que com la meva mare s’ha desplaçat tres carrers més enllà del seu domicili i que aquest carrer ja no pertany al CAP de La Salut ja no té dret a cap visita domiciliària i que si té algun problema correspondria a l’àmbit d’urgències, a demés d’explicar-me altres normatives i protocols sanitaris. Li comento a la senyora que m’està atenent que si la meva mare no tenia dret a cap visita domiciliària des del primer moment ja devien d’haver-nos informat de tot això i haver-nos ofert una altra solució i no fer-ho després d’haver confirmar la visita i notificar-ho el mateix matí de l’extracció, quan ja portava dues hores en dejú.

Per tot l’exposat presento la següent reclamació perquè vull manifestar el següent:

1.- No es pot afirmar una cosa i després negar-la i no donar cap solució.

2.- Aquesta situació la pateix una senyora gran amb una situació de malaltia més que justificada.

3.- No es pot permetre aquest tracte a gent gran, ja sigui la meva mare o qualsevol altra persona gran. Què hagués passat si la meva mare no hagués tingut ningú que pogués fer valer els seus drets i fer les gestions necessàries perquè pogués rebre l’atenció que necessitava?

4.- No es pot permetre que gent amb responsabilitats com la senyora Angustias Valdenegro Campero es desentenguin de la situació i només busquin altres culpables com el jove que em va atendre correctament al tauler o fins i tot ficant per mig a la mateixa doctora perquè ella no va voler donar cap solució des del començament.

5.- Estem parlant d’una situació que afecta a la salut d’una persona i d’una petició necessària que no es fa per gust.

6.- Com a ciutadana la meva mare té els seus drets sanitaris independentment que la gestió dels Centres Sanitaris depenguin de Badalona Serveis Assistencials o del Servei Català de la Salut (Cat Salut).


Vull informar que el passat dilluns dia 12 d’abril quan encara no eren dos quart de nou del matí es va presentar una ATS del Servei d’Atenció Integral Domiciliària (SAID) al domicili del carrer Maria Auxiliadora i va fer-li l’analítica a la mare amb un servei eficaç i molt humà. Vull deixar constància que actuacions eficaces i humanes com la que va fer la CAP d’Àrea del SAID, posen com prioritat la bona atenció a les persones per davant de les rigideses que comporten els protocols d’actuacions i altres normatives administratives.

Davant tot l’exposat resto a l’espera de la resposta de la Regió Sanitària Barcelona.


Estela Paez Villar
DNI XX.YYY.ZZZ-A

Badalona, 20 d'abril de 2010

Comentaris