LA PORTA BLAVALA PORTA BLAVA,

Es posa un vestit.
S’hi pinta els llavis.
Sona el timbre de la porta.
Darrera la porta una presència.
Algú respira.
La porta s’obra amb lentitud.
Els passos recorren el passadís.
Al final del corredor, una dona vestida de blau.
La porta es tanca de cop.
Una boca oberta desitja.
L’home obre la boca.
Un petó.
Els llavis es besen i la porta desapareix.


Comentaris