MÓN I COR

Món i cor,

Obro la finestra.
Escolto,
el món està ple de sorolls.

Tanco la finestra.
Escolto,
el cor està ple de remors.

El món,
enfora.
El cor,
endins.

Crida el món,
parla el cor,
mentre els límits de la realitat
es desdibuixen
en un paisatge imaginari.

Comentaris