CARTA AL PRESIDENT DE LA COMUNITAT DE VEÏNS


A l’atenció del Sr. López,
President de la Comunitat de Veïns
C/ De la Felicitat n.15
08912-Badalona

La presenta carta és per a compartir algunes reflexions a les que he arribat darrera les seves actuacions com a President de la comunicat de veïns de la finca situada al carrer Felicitat n.15:
1.- Visc en el món i si visc en el món també visc a la meva comunitat de veïns, i tot allò que passi a la meva escala em preocupa per la responsabilitat que tinc de viure en comunitat i en convivència amb els meus veïns.
2.- Voldria que m’aclareixi alguns dubtes que tinc foscos com la boca d’un llop. Per què ha decidit tot sol canviar d’administrador sense convocar una reunió amb la que pogués estar present l’administradora actual?
3.- Per què ha anat veí per veí, casa per casa, intentant manipulant-nos en hores reservades per a la intimitat conjugal?
4.- En cap moment voldria que pensés que em queixo de les seves gestions, però em preocupa que la comunitat no disposi de més pressupostos per valorar quin seria el gestor o gestora que sigui més adequat per a la nostra finca.
5.- Com vostè sap Sr. López som una finca antiga, les vostres canes floregen com les nostres canonades, i els nostres veïns més grans tenen les antenes alterades de tant xivarri veïnal.
6.- Per anar acabant li agrairia que quan em vegi al vestíbul de la finca no sortí corrent com si fos un conill en plena cacera i, jo fos un franctirador doncs no crec que sigui aquest el meu estil de negociació veïnal.
7.- I per últim només dir-li que li agriré mot que no llanci més propaganda a la meva bústia perquè amb la que rep personalment, i la que vostè em fica podria muntar una deixalleria.
Resto a l’espera de la seva contesta.


Ben cordialment,
La veïna de l’àtic segona

Anna Saine

Badalona, 27 de febrer de 2012

Comentaris