ESCOLA HIVERN PSC TARRAGONA 17 I 18 MARÇ 2012
Alguns apunts de l’Escola d’Hivern celebrada a Tarragona el passat cap de setmana dies 17 i 18 de març de 2012

Francesc Vallés: Director Escola Hivern
- Societat individualista, egoista.
- Gent allunyada d’allò públic.
- Necessitat estratègia política.
- La gent buscarà un refugi; un refugi en la gent de l’esquerra quan la gent vegi com la crisi i les polítiques neoliberals estan afectant els serveis públics.

Dani Fernández: Secretari Organització PSC
- Europa: projecte polític compartit socialdemocràcia.
- Homes i dones lliures.
- Socialisme-societat-solidaritat.
- Socialisme Europeu.
- Un euro per recepta medica a partir de juny: PSC en contra de la mesura. Mesura injusta, ineficaç i inútil.
- Grup socialista parlament, presenta moció prioritzar la despesa social, augmentar altres impostos, com l’impost de begudes alcohòliques o l’impost de successió.
- L’humanisme forma part de la nostra tradició. Erasmo de Rotterdam. Primer humanista, el primer que va parlar d’un estat unit d’Europa, sobre una cultura comuna. Projecte compartit. Renaixement d’Europa i del Socialisme.

ÈTICA I VALORS SOCIALISTES PER A LA NOVA REALITAT:

Carles Martí: Primer Secretari Federació Barcelona
- Aristòtil. S’ha de començar pel principi, en els fonaments i la teoria.
- Nova realitat: individualitat: identitat única i intransferible. L’individu no es contraposa al grup.
- La política entesa com allò que és compartit, la llengua, la cultura, els valors.
- Repensar els nostres valors a la llum d’aquest principi.

Joan Manuel del Pozo: Ponent
- Acte polític i acte ètic. Ètica i política unides. Ningú individualment pot ser feliç en una comunitat infeliç.
- Idea nova realitat. La realitat sempre és vella, allò que és nou és allò que li està passant.
- Realitat: situació de crisi extraordinària; crisi de números. Crisi econòmic – financera.
- Moviment inestable, seguretat: crisi cultural, política democràtica.
- Diagnòstic: democràcia tocada, interferida per la brutalitat de la crisi econòmica i financera, que genera un sentiment de desconfiança en els ciutadans.
- Vincle ètic: compromís no escrit entre els ciutadans. Acord entre regles bàsiques i valors democràtics.
- Agenda oculta: s’està intentant desmantellar l’estat de benestar.
- Valors socialistes: condició essencial per a la salut democràtica. Sóc socialista a fuer de ser democràtic.
- Dos valors fonamentals: llibertat i igualtat.
- El socialisme comença en la plenitud democràtica.
- Vincle ètic- comportament mateix. Donar legitimitat al poder democràtic. Adhesió valors, regles justes de comportament democràtic.
- Romano Prodi: una democràcia ha de mirar a llarg termini. Un projecte de llarg abast.
- A la democràcia li fa mal el comportament segregari això debilita la legitimat democràtica.
- Assumir les expressions del bé comú. Al costat del nostre projecte poden haver altres projectes.
- Legitimar la proximitat. Centralitat del valor de les persones, les singularitats socials tenen un valor significatiu. Baixar de les institucions.
- Actualment: reducció de l’espai públic democràtic. Els humans són per naturalesa conflictius, però hem de passar del conflicte al debat.
- Espai públic democràtic: poder avançar en la diferència.
- Necessitem sentit: donar de sentit l’acció que fem en l’exercici democràtic.
- A vegades passem de la participació informada i fem una consulta ornamental.
- A vegades passem del discurs polític a la imatge. Mai la imatge pot substituir el discurs.
- Passem de la representació legitimada a la representació mecanitzada. Qualitat de la representació, ser representatius.
- A vegades la informació es torna propaganda.
- Els ciutadans també estan compromesos amb la democràcia. “ La democràcia arriba com un clam ètic per a les persones que volem viure en llibertat”.
- El ciutadà no ha de ser un client i, ell que es cregui això caurà en la trampa del capitalisme neoliberal.
- Els ciutadans han de passar d’una llibertat de consum a una llibertat ètica de compromís.

Manuel Cruz: Ponent
- Com afecta la crisi a l’individu i a la col•lectivitat.
- Estem vivint allò que Gramsci hauria anomenat hegemonia conservadora, cultura, política, ideològica. (El terme hegemonia deriva del grec eghesthai, que significa "conduir", "ser guia", "ser cap"; o potser del verb eghemoneno, que significa "guiar", "precedir", "conduir", i del qual deriva "estar al davant", "comandar", "governar". Per eghemonia l’antic grec entenia la direcció suprema de l’exèrcit. Es tracta dons d’un terme militar. Egemone era el conductor, el guia i també el comandant de l’exèrcit. En el temps de la guerra del Peloponesi, es va parlar de la ciutat hegemònica, a propòsit de la ciutat que dirigia l’aliança de les ciutats gregues en lluita entre elles.
- Les idees conservadores estan guanyant terreny en un sentit las; és una ideologia cada vegada més estesa. Gent treballadora utilitza els arguments dels enemics de classe que es deia abans.
- La forma en la que es va estendre la critica a les organitzacions sindicals, el topic que es deia de què es desentén dels aturat, dels que no troben feina... Arguments que han anat debilitant als sindicals; o la critica als funcionaris, quan el gros dels funcionaris són els mestres, la sanitat; aquesta critica a qui més perjudica és als propis treballadors. Els ciutadans vinculen uns arguments que van encontre dels seus propis drets.
- Extensió d’un discurs, desfavorits, sectors barallant-se entre si, en uns moments en els que la bretxa entre rics i pobres és més gran.
- Individualisme fosc, ombrívol, el pur campi qui pugui. Monades d’éssers que semblen que no necessiten res.
- Els desfavorits no tenen més forma de millora que a través de la política.
- Reivindicar la política perquè és la única eina de la que disposen els sectors més desfavorits.
- S’està movent quelcom molt inquietant ASIA: experiment que ens deuria de preocupar moltísim. Model de capitalisme eficient no pels ciutadans. Model que es podria contagiar. Absència de valors democràtics en Xina.
- El tema dels valors li preocupa perquè el genera perplexitats. Quasi tots els valors són els valors de sempre.
- Els valors tenen a veure amb els problemes que es pretenen il•luminar i des de la perspectiva que es pretén resoldre.
- La responsabilitat com a valor modern. Terme de finals de segle XVIII principis XIX. Deuria ser un valor significatiu, valor més potent que el valor d’exemplaritat.
- Hem de respondre davant qualsevol dany, davant qualsevol dolor, davant qualsevol queixa. El dolor, el patiment de la gent ha de ser reparat independentment de quin sigui el seu origen.
- Allò que dóna sentit a la lluita ideològica és que no hi ha una línia de demarcació tan clara, per exemple tema de l’avortament utilitzat per la dreta sota el concepte de responsabilitat.
- L’esquerra deuria dedicar esforços a veure que el nostre adversari polític està utilitzant el nostre discurs. Cert reforçament en aquest sentit. Discurs polític de l’esquerra. Definir la nostra especificitat.
- Si quan llegeixen un text apareix la paraula responsabilitat, mirin si en el text apareixen els desafavorits, la gent que ho està passant mal.

Àngel Gabilondo: Ponent
- Necessitem forces i raons.
- Per què sabem que som socialistes?
- Hem de recordar-nos de la gent que està mal: joves, aturats, la gent que pateix. Ens importen els que estan allà fora, ells deuen saber que va per ells, sinó que deuen pensar: -que ens reunim en aquí (Escola Hivern - Tarragona) per les nostres coses i no per a solucionar els seus problemes.
- Socialista: un és socialista perquè el commouen els altres, els desafavorits, les persones que no viuen en igualtat, i com a socialistes ens importa tota la gent, tota la societat; els altres ens importen i creiem en les polítiques públiques, en l’estat de benestar, en les accions i en les decisions que són imprescindibles prendre per viure en igualtat.
- Fa falta igualtat d’oportunitats i per això fa falta polítiques públiques.
- La casa del socialisme és la humanitat, formada pels que ja no estan i per aquells que encara no han vingut. Futur.
- Jo no em sentiré del tot lliure, fins que tots els homes i dones siguin lliures.
- Cap mal aliè m’és indiferent.
- La por és el valor burgès per excel•lència.
- Un socialista reivindica la necessitat d’amistat i de comunicació.
- Excloure a algú del coneixement és la major de les exclusions. No excloure als demés de la paraula.
- És un gest socialista deixar parlar, espai per a la paraula.
- Com a socialistes no hem de perdre les conviccions, els principis, els valors.
- Espanya és un país impermeable pels valors il•lustrats: fraternitat, ciència, creació, llibertat, valors determinants per al concepte de progrés.
- Universalització de les oportunitats, de la igualtat.
- Europa de la cultura, de l’educació, del coneixement, de les ciutats, de les universitats, i es va crear l’Europa de l’economia, de les finances. No ens agrada l’economia que no porti al seu cor l’EDUCACIÓ.
- No es pot ser socialista sense una visió internacional. Discurs modernització, creació d’espais comuns i col•lectius.
- Hem de combatre l’individualisme i l’egoisme, acceptant que cada ésser humà és singular i irrepetible.
- On hi ha un ciutadà aquí està la ciutat, on hi ha un socialista, aquí està el socialisme.
- Els enemics del socialisme són els idiotes i els esclaus. Els idiotes no tenen ninguna sensibilitat pels assumptes socials i públics; els esclaus manquen de comunitat, allunyats de la comunitat.
- Socialistes: defensa d’allò polític, d’allò públic, d’allò comú.
- El valor de l’austeritat, que no ens robin les paraules.
- Treure de les persones allò millor de si mateixes. Com a socialistes creiem en la proximitat, una societat que incorpora la diversitat, la llibertat del concepte d’entendre la família en el seu sentit més ampli, l’autonomia personal... Nosaltres, el col•lectiu. Convivència integradora. La comunitat educativa. El laïcisme. El valor del compromís i el progrés en l’educació.
- Allò públic no vol dir gratis, allò públic no vol dir que és l’estat, allò públic és de tots/es.
- Reivindicació de l’ètica davant la moral. Ethos: significa lludriguera. Generar espais de llibertat i espais de justícia.
- Necessitem institucions forts i justes. Institucions més participatives, més obertes.
- Concepte vàlua. Valent. Valor per defendre les teves pròpies Idees i valor per entendre les idees dels altres.
- Ser més valents.
- Manca commoure’ns. Programa polític del socialisme: compartir emocions que neixen dels bons motius: moure, motivar, emocionar, mobilitzar. Motius –accions. Vincular emocions amb les accions: mobilització.
- La papallona està a les teves mans, de tu depèn que visqui o mori. La democràcia està a les nostres mans, de nosaltres depèn que visqui o mori.


Comentaris