UN NOU FINANÇAMENT PER A CATALUNYA

UN NOU FINANÇAMENT PER A CATALUNYA:

1.- ESTATUTARI
El nou model desenvolupa l’Estatut en la seva potencialitat.

2.- BILATERAL
El nou model conté elements essencials de bilateralitat. Catalunya ocuparà la posició relativa que li pertoca (cinc punts per sobre la mitjana) després d’haver contribuït a la solidaritat amb la resta de comunitats autònomes; aquesta aportació és fruit d’una negociació bilateral amb l’Estat.

3.- SOLIDARI
El nou model garanteix que tots els governs autonòmics disposin del mateix volum de recursos per habitant per atendre els serveis bàsics de l’estat del benestar.

4.- JUST
El major esforç fiscal realitzat pels ciutadans de Catalunya és veurà reconegut. Els recursos de la Generalitat se situaran per primera vegada per sobre de la mitjana en relació amb la resta de comunitats autònomes. En el primer anys d’aplicació del nou sistema ja estarà al 102,6 i arribarà al 105,6 el 2012.

5.- TRANSPARENT
Per primera vegada, s’estableix un criteri d’equitat transparent, que permet visualitzar part de l’aportació de Catalunya a la solidaritat.

6. NECESSARI
Catalunya es podrà beneficiar, en forma de millors serveis públics, d’una part dels impostos que els catalans paguen per sobre de la mitjana.

7. ESTABLE
El nou model neix amb vocació de perdurar en el temps. Cada any se n’actualitzaran les variables bàsiques i cada cinc anys se’n podran revisar els paràmetres estructurals.

8. POTENT
Catalunya augmenta la participació en els impostos de l’Estat, com indica l’Estatut. Passa del 33% de l’IRPF al 50%, del 35% de l’IVA al 50%, i del 40% dels impostos especials al 58% i es dota d’una major autonomia fiscal, ja que guanya capacitat normativa sobre els impostos cedits.

9. MÉS AUTOGOVERN
Catalunya aconsegueix un major autogovern, que li dóna més poder de decisió, en la línia dels models que tenen estats federals com Alemanya o Canadà, que combinen l’autonomia tributària amb la solidaritat.

Generalitat de Catalunya
Gencat.cat/noumodelComentaris