TEMPS DE DONESTEMPS DE DONES

No sé que em sortirà de tot això, però la realitat és que he rumiat la idea amb il·lusió, i la meva imaginació inventa al mateix temps que es desenvolupa el meu present immediat.

Són dos quart d'onze del matí, arribem una mica tard, però el temps amb les seves agulles, barres..., va marcant el seu propi ritme, no podem contenir allò incontenible. Sembla que no fa gaire que ha començat el Consell de la Dona del PSC, aquest boirat dissabte al matí.
L'acte té lloc al Centre Cultural de Les Corts, un espai social i dinamitzador al servei dels ciutadans. La sala on se celebra la trobada és allargada, amb fileres ben alienades amb cadires de color gris. A l'escenari una taula coberta per una tela de color vermell acull a les conferenciants.
Donem un cop d'ull per veure on podem seure; en mig de la sala hi han llocs buits. Les companyes de Badalona intentem estar totes juntes però és impossible així que seiem en diferents fileres.

Amb veu clara i concisa, des de l'escenari la companya Lourdes parla de les polítiques de gènere com bandera del conjunt del nostre partit. Informa que actualment l'Institut de la Dona està portat per ERC amb una ideologia diferent a la nostra; remarca la rellevància que el govern de Rodríguez Zapatero hagi fet estendard del tema de la Dona, però sobretot assenyala la importància que té el fet que cada cop es vagi assolint una major participació de les dones a l'àmbit polític.
La Lourdes acompanya el seu discurs amb el gest suau de les seves mans; porta un vestit ple de roses vermelles, de lluny sembla un petit jardí, que volgués avançar la tan desitjada primavera. "Crec que la primavera és el millor temps que hi ha, i les cometes com les paraules volen". Surto de la meva breu abstracció, i continuo escoltant les seves paraules: ha estat el company Ranyet un gran aliat en els temes de gènere, i la conselleria de treball que ell porta, ha creat els agents per la igualtat. Fa referència a l'aposta decidida del partit pel tema de les noves tecnologies i la societat del coneixement. Informa que al mes de juny tindrà lloc unes jornades de feminisme per tractar els 30 anys de feminisme socialista, amb diferents taules rodones:
- El llegat de la història: dones socialistes en lluita

- La igualtat d'oportunitats: un concepte obsolet?

- Present i futur del feminisme socialista,

i una exposició virtual que tindrà lloc com objectiu posar a l'abast de tothom les iniciatives feministes liderades per dones del PSC des de la transició fins als nostres dies.
Continua dient que hem de trobar la cara desconeguda de les dones socialistes, d'aquelles companyes que en silenci i a poc a poc, han treballat durant tots aquest anys, pel tema de la Dona. Finalitza la seva intervenció, assenyalant, que és necessari que la informació camini, i que es visualitzi el treball que les nostres dones estan fent a la xarxa i al Partit.

A continuació dóna la paraula a la companya Pilar, portaveu parlamentaria del PSC, que entre d'altres temes parla del: desenvolupament de la llei contra la violència de gènere, de les reunions mantingudes amb els tres partits de govern ERC, IC (els primers dilluns de cada més) per tractar el tema de la dona, del paper dels municipis contra la violència de gènere.
La Pilar amb veu plàcida i compassada, aixeca els ulls per sobre del jersei negre que lluu, i se'ns adreça per comentar l'esforç que ha fet el govern socialista per la llei integral de la violència de gènere (elaboració catalana que surt del pacte del Tinell.) Explica que la versió actual de la llei és més ordenada, que es tracta d'un llei transversal que implica que moltes veus comentin que aspectes són o no acceptats en la llei. Informa que d'aquí a no gaire entrarà al Parlament de Catalunya esperant que s'adapti als pactes del Tinell. La llei enuncia totes les classes de violència reconeixent un grau de prestació i drets per a cadascuna d'elles. L'objecte de la llei és garantir que la dona assoleixi la seva plena ciutadania, autonomia i llibertat.

Com invitades al Consell hi són presents les companyes andaluses l'Eli i la Nativitat. L'Eli, la secretaria d'igualtat al PSOE d'Andalusia, fa arribar els agraïments de tota la delegació andalusa per haver estat convidades al Consell. L'Eli primer mostra les seves mans creuades, després conforme es va desenvolupant la seva intervenció i la seva confiança es deu sentir més segura es van obrint ho mateix que les ales d'una alegre papallona. Recorda que a l'any 90 es va crear una xarxa d' atenció a les víctimes com primer pla, i que ara s'està elaborant la llei andalusa sobre la violència de gènere. Explica que l'Institut de la Dona d'Andalusia compta amb pressupost propi (33 mil milions d'euro) i després cada conselleria té el seu propi pressupost per polítiques d'igualtat. Informa que tenen un pla d'igualtat entre homes i dones en polítiques d'educació, i com han fet abans les altres companyes també incideix en la importància de les institucions en polítiques d'igualtat i en el fet que es doni coordinació i sinergia entre les distintes persones que es dediquen a les polítiques d'igualtat.

La Nativitat, l'altra companya d'Andalusia, diu que la delegació present és extensa perquè volem aprendre per millorar en polítiques d'igualtat. Explica que en Andalusia hi ha 148 centres municipals d'informació a la dona, i comenta la relació estreta de l'Institut amb els Ajuntaments. En aquestes xarxes d'atenció a les dones víctimes, explica que hi ha pisos d'acollida, pisos titulats, atenció social, psicològica i jurídica. Assenyala la importància del peritatge psicològic, del tracte psicològic que reben les dones. Va explicant tots els serveis dels què malauradament poden disposar les dones andaluses. Diu que la junta d'Andalusia té una xarxa cohesionada i ferma que pressuposta a l'alça aquest tema. També parla de l'acollida de la dona immigrant, dones amb discapacitats, tranxensuals, i tot el que suposarà els nous perfils que estan arribant. Parla del programa qualifica, programa de formació adreçat a les dones per enfrontar-se al món laboral.

S'obre un torn de paraules i la intervenció una dona exaltada fa que un silenci expectant i fred es passegi per la sala.
La intervenció assossegada de les companyes Lourdes i Pilar vol deixar constància que entenen aquest to, donat que han hagut dones que han viscut vides dures i complexes. Coincideixen en què nostre Partit, és ample i caven totes les expressions. La companya Lourdes, diu que ella creu que nosaltres, les socialistes, no hem d'estar pels extrems perquè aquest no és el nostre discurs; el nostre discurs ha de ser moderat i hem de saber rebaixar les tensions, i això ho lliga amb el tema de l'Estatut. Manifesta que l'objectiu de l'Estatut, és social i que allò que vol és millorar la vida dels catalans; es tracta d'un procés de canvi d'estructures d'Estat, i diu que hi ha sectors de dretes molt jacobins que no volen canviar-los. Als socialistes catalans ens interessa canviar envers un model federal que és complicat.

A continuació es forma la taula per parlar del pacte del temps i dels usos del mateix.

"El temps, el tanquem sense aire en un rellotge, per controlar-lo, per lligar-lo, i el s'escapa. El trossegen en fraccions, cada cop més petites per pair aquesta indigestió de res que ens deixa, per poder descriure cada hora que ens treu, enumerem cada minut, cada segons, i el vola.
Hem nascut per consumir el temps!"

La Lourdes notifica que es vol que el document del pacte del temps s'aprovi al proper Consell Nacional del Partit. Diu que el pacte del temps, la conciliació de la vida laboral i familiar, és un tema que ens interessa especialment a les dones però que és tracta d'un tema d'interès comú. Assenyala la implicació important per part del Secretari d'Organització del Partit com una aposta forta del Partit, un tema que han d'assumir conjuntament els responsables d'organització i les responsables de la Dona: per avançar envers la consolidació de la vida laboral, personal i familiar complementàriament a les mesures de la política social s' ha d'actuar sobre els mecanismes de determinació dels horaris laborals i de permanència en el lloc de treball, per aconseguir una major flexibilitat i adaptació a les necessitats de les persones.

La Laura, una de les companyes que ha treballat el document del pacte del temps i dels usos del temps de les dones i els homes socialistes, planteja els següents temes: és tracta d'un debat que ha d'incorporar a tothom - homes i dones -; l'organització del temps genera dificultats; realització de petits seminaris o tallers de reflexió sobre les polítiques dels nous usos socials del temps que promoguin el pensament polític; guarderies demanda social per part de tots.
Mentre la Laura, va comentant el document, el temps indiferent a qualsevol expressió, va marcant la seva melodia tic tac tic tac tic tac...

Un cop la Laura, finalitza la seva intervenció, la Lourdes aclareix que no es tracta d'un document ideològic sinó d'un document intern, orgànic del Partit. Passa la paraula a la companya Eli per a què tanqui el Consell. L'Eli, diu, que és molt important crear xarxes de complicitat entre totes les dones, i continuar treballant per la construcció d'una democràcia sòlida i forta. Amb un somriure càlid als llavis diu que les dones hem de tancar amb un complex: "les dones treballem molt i hem d'aixecar la veu per a què se sàpiga totes les coses que fem". Finalitza la seva intervenció agraint la invitació al Consell i felicitant a les companyes socialistes de Catalunya per tot el treball realitzat.

A les 14 hores la sala es va aclarint, i el temps polític s'acomiada de totes nosaltres. " Al carrer el fred no és massa penetrant, i un núvol blau ens indica el camí de tornada. Comença un altre temps."

Comentaris