ANGEL

"El cel està ple
d'ales d'àngels."

"Els colors que impregnen
les meves pupil.les
són el blanc i el blau,
blanc de núvol,
blau d'infinit".

"Y de repente, un angel" (Jaime Bayly)

Comentaris