VIURE

Viure creativament és fer possible que en mitjà d'allò rutinari s'esdevingui una novetat bella: que la meva vida faci possible que quelcom bell passi. En la vida diària, l'elegància de fer una tasca senzilla, en les formes d'amor vertader, en els modes de suscitar l'alegria, en la realització de la justícia, en l'esplendor de la generositat, en la conducta animosa, en la veneració de la veritat, en un gest de tendresa o d'abnegació... La bellesa es dóna cada vegada que aconseguim aixecar l'estil inventant en la realitat promeses de felicitat. Es tracta d'expulsar als vampirs i remuntar el baix esperit de la pesadesa, l'avorriment, el desdeny, la perversitat, la mentida, la baixesa...
Viure és acceptar el repte de construir-se a un mateix, de donar-se un rostre i un nom propi. Per aprendre a viure de poc serveixen els manuals i les tècniques, es necessiten mestres, persones quina existència siguin llibres oberts on aprendre, i entrar en conversa amb ells: saber ver, saber escoltar. Per aquesta tasca no se'ns concedeix cap grau acadèmic, cap títol que afegir al currículum, ni resulta d'això una milloria de la nostra compta de resultats.

En l'art de viure un es gradua, no conformant-se a la rutina, a l'avorriment. El premi que s'assoleix és poder contar-nos entre els vius i no en el registre de cadàvers ambulants anònims.Comentaris