SILENCI


"El silenci de
vida
té el soroll de
l'existència.

El silenci de
mort
té la quietud
de les paraules
no dites."

Comentaris

M'han agradat molt aquests versos.
Són teus?
Eva